Výstavba inženýrských sítí

Reference

Rekonstrukce MS Choceň – Dvořákova

Rekonstrukce MS Choceň – Dvořákova

Rekonstrukce NTL plynovodu D110mm o celkové délce 361 m vč. 21ks domovních přípojek v složitém režimu přepojování jednotlivých odběratelů.
Objednatel:                GasNet s.r.o.
Objem prací:              8 417 000,-Kč
Termín realizace:       06/2023 – 08/2023

Rekonstrukce STL ČB, ul. Boreckého

Rekonstrukce STL ČB, ul. Boreckého

Rekonstrukce STL plynovodu D315, 225, 160 na dopravně složité křižovatce o celkové délce 605 m včetně 24 ks domovních přípojek
Objednatel:                EG.D, a.s.
Objem prací:              17 225 000,-Kč
Termín realizace:       07/2023 – 10/2023

D35 Janov – Opatovec – přeložky VTL plynovodu

D35 Janov – Opatovec – přeložky VTL plynovodu

Jedná se o přeložku VTL plynovodu DN 300 v celkové délce 720m pro budoucí dálnici D35
Objednatel:                Gasco, s.r.o.
Objem prací:              9 052 000,-Kč
Termín realizace:       10/2023 – 11/2023

Rekonstrukce MS Hradec Králové - Malá

Rekonstrukce MS Hradec Králové - Malá

Jednalo se o rekonstrukci STL plynovodu D315mm o celkové délce 493 m vč. 33ks domovních přípojek
Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              11 920 000,-Kč
Termín realizace:       05/2023 – 08/2023

Rekonstrukce VTL VTL Karlov - Šanov

Rekonstrukce VTL VTL Karlov - Šanov

Byla provedena výměna VTL plynovodu DN 150 a 200 v celkové délce 2 878m vč vybudování nového TU DN 150 a OU DN 80
Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              24 667 000,-Kč
Termín realizace:       05/2023 – 09/2023

Rekonstrukce VTL TU Vestec - Chrudim

Rekonstrukce VTL TU Vestec - Chrudim

Byla provedena rekonstrukce VTL plynovodu, DN 150 v celkové délce 1 452 m při použití speciální technologie náhradního zásobování LNG
Objednatel:                GasNet s.r.o.
Objem prací:              13 697 000,-Kč
Termín realizace:       06/2022 – 09/2022

Rekonstrukce VTL plynovodů v Havlíčkově Brodě

Rekonstrukce VTL plynovodů v Havlíčkově Brodě

Jednalo se o rekonstrukci VTL trasového uzávěru DN 300 s odbočkou DN 100 k VTL RS vč. vybudování nového úseku VTL plynovodu DN 300 v délce 25m pod komunikací II/150
Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              8 785 000,-Kč
Termín realizace:     04/2022 – 10/2022

Reko RS Havlíčkův Brod I Závod

Reko RS Havlíčkův Brod I Závod

Byla provedena změna koncepce NTL a STL plynovodů v Havl. Brodě D400, 315, a 160mm v celkové délce 1 160m
Objednatel:                Montgas a.s.
Objem prací:              14 002 000,-Kč
Termín realizace:       06/2022 – 10/2022
 

Rekonstrukce STL Dobrá Voda u ČB, ul. Sadová, K Lusnému

Rekonstrukce STL Dobrá Voda u ČB, ul. Sadová, K Lusnému

Byla provedena výměna NTL a STL plynovodů D 160, 110, 90 a D63mm celkové délce 822 m včetně 34 ks přípojek
Objednatel:                EG.D, a.s.
Objem prací:              11 573 000,-Kč
Termín realizace:       07/2022 – 11/2022

Rekonstrukce VTL Horní Brusnice - Mostek

Rekonstrukce VTL Horní Brusnice - Mostek

Jedná se o rekonstrukci VTL plynovodu DN 150 na nový plynovod DN 200 v délce 1 950m vč vybudování AU DN 80 a provedení protlaku v délce 80m pod železničním tělesem.
Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              21 458 000,-Kč
Termín realizace:       04/2022 – 09/2022

Rekonstrukce MS Choceň Pod Vinicí

Rekonstrukce MS Choceň Pod Vinicí

Byla realizována výměna NTL a STL plynovodu, D160,110,90 a D63mm celkové délce 580 m včetně 31 ks přípojek a složitých OPZ.
Objednatel:                GasNet s.r.o.
Objem prací:              10 220 000,-Kč
Termín realizace:       04/2022 –8/2022

Reko VTL Lomnice nad Popelkou - Pohoří

Reko VTL Lomnice nad Popelkou - Pohoří

Byla realizována rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 v celkové délce 388m vč. nového armaturního uzlu.
Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              12 935 000,-Kč
Termín realizace:       05/2021 – 011/2021

Rekonstrukce STL Dobrá Voda u ČB, ul. Na Stráni, Srubecká

Rekonstrukce STL Dobrá Voda u ČB, ul. Na Stráni, Srubecká

Jedná se o rekonstrukci NTL a STL plynovodu, D110 a D63 celkové délce 960 m včetně 60 ks přípojek
Objednatel:            EG.D s.r.o.
Objem prací:              5 197 000,-Kč
Termín realizace:       08/2021 – 10/2021

Rekonstrukce MS Choceň ul. Husova a Záměstí

Rekonstrukce MS Choceň ul. Husova a Záměstí

Byla provedena rekonstrukce NTL a STL plynovodu, D 160,110,90 a D 63 celkové délce 550 m včetně 43 ks přípojek.
Objednatel:                GasNet s.r.o.
Objem prací:              9 040 000,-Kč
Termín realizace:       04/2020 – 7/2021

Rekonstrukce VTL Vestec – Lukavice, TU Transporta Chrudim

Rekonstrukce VTL Vestec – Lukavice, TU Transporta Chrudim

Jednalo se o rekonstrukci VTL plynovodu DN 150 v délce 1400 m vč vybudování TU v provedení TK-2
Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              10 499 000,-Kč
Termín realizace:     04/2021 – 08/2021

Rekonstrukce VTL Bílá Voda - Karlov

Rekonstrukce VTL Bílá Voda - Karlov

Celková rekonstrukce VTL plynovodu DN 150 a odbočky DN 80  v celkové délce 2 513m. Součástí dodávky bylo zajištění náhradního zásobování zemním plynem města Králíky a obce Červená Voda pomocí LNG zásobníku.

Objednatel:                GasNet s.r.o.
Objem prací:              24 985 000,-Kč
Termín realizace:       04/2020 – 09/2020

Rekonstrukce MS Lanškroun Dobrovského +1

Rekonstrukce MS Lanškroun Dobrovského +1

Rekonstrukce NTL plynovodů D 315, 225 a 110mm v celkové délce cca 360 m včetně 13 ks domovních přípojek ve složitých dopravních podmínkách.

Objednatel:                Gas Net s.r.o.  
Objem prací:             8 180 000,-Kč
Termín realizace:       04/2020 – 08/2020

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice ul. Plzeňská V. etapa

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice ul. Plzeňská V. etapa

Rekonstrukce STL a NTL plynovodu D 315 a 225mm v celkové délce 633m.

Objednatel:                E.ON Česká republika s.r.o
Objem prací:              5 068 000,-Kč
Termín realizace:       09/2020 – 11/2020

 

Reko VTL Lány - Bělohrad

Reko VTL Lány - Bělohrad

Rekonstrukce dvou úseků VTL plynovodu DN 100 se zajištěním přepojení provozu RS pro město Lázně Bělohrad. Celková délka 1 697m.

Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              8 083 000,-Kč
Termín realizace:       03/2020 – 09/2020

Rekonstrukce MS Vrchlabí L. Svobody

Rekonstrukce MS Vrchlabí L. Svobody

Rekonstrukce STL a NTL plynovodu na D110 a D63 v celkové délce 960m  včetně 60 ks domovních  přípojek v koordinacy s výměnou vodovodu.

Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              14 230 000,-Kč
Termín realizace:       04/202 – 07/2020

Rekonstrukce VTL Nedošín - TU

Rekonstrukce VTL Nedošín - TU

Provedena výměna trasového uzávěru VTL plynovodu DN 500 včetně propojení dalších potrubí a zajištění zásobování plynem pomocí bypassů.
Objednatel:           Gas Net s.r.o
Objem prací:         5 910 000,-Kč
Termín realizace:  04/2020 –05/2020

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice ul. Plzeňská IV. etapa

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice ul. Plzeňská IV. etapa

Rekonstrukce STL a NTL plynovodu D 315, 160mm v celkové délce 853m.

Objednatel:                E.ON Česká republika s.r.o
Objem prací:              7 263 000,-Kč
Termín realizace:       04/2020 – 08/2020

 

Reko MS Choceň Na Bílé I. etapa

Reko MS Choceň Na Bílé I. etapa

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu s přechodem na STL řadu D 110 v celkové délce 505 m včetně 12 ks domovních přípojek.
Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              6 170 000,-Kč
Termín realizace:       02/2020 – 05/2020

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice ul. Plzeňská III. etapa

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice ul. Plzeňská III. etapa

Rekonstrukce STL a NTL plynovodu D 225, 110mm v celkové délce 560m včetně 20ks domovních přípojek

Objednatel:                E.ON Česká republika s.r.o
Objem prací:              5 028 000,-Kč
Termín realizace:       08/2019 – 11/2019

 

Rekonstrukce MS Chrudim Malecká II. etapa

Rekonstrukce MS Chrudim Malecká II. etapa

Rekonstrukce NTL plynovodů D 160, 90, 63mm v celkové délce cca 445 m včetně 32 ks domovních přípojek.

Objednatel:                Gas Net s.r.o.  
Objem prací:              7 580 000,-Kč
Termín realizace:       04/2019 – 08/2019

Rekonstrukce VTL TU Šanov – RS Králíky I

Rekonstrukce VTL TU Šanov – RS Králíky I

Byla provedena rekonstrukce a z části výstavba nového VTL plynovodu DN 150 a DN 80  v celkové délce 3 500m. Součástí dodávky bylo zajištění náhradního zásobování zemním plynem města Králíky pomocí LNG zásobníku.

Objednatel:                GasNet s.r.o.
Objem prací:              24 470 000,-Kč
Termín realizace:       04/2019 – 9/2019

Rekonstrukce MS Ústí nad Orlici – Nová + 2, U Rybníčku a Ústí nad Orlici Stavebníků + 2

Rekonstrukce MS Ústí nad Orlici – Nová + 2, U Rybníčku a Ústí nad Orlici Stavebníků + 2

Jedná se o rekonstrukce z NTL na STL plynovodů D 225, 160, 110 a 63mm v celkové délce 1028m včetně 51 ks domovních přípojek

Objednatel:                Gas Net s.r.o
Objem prací:              11 835 000,-Kč
Termín realizace:       04/2019 – 9/2019

Rekonstrukce MS Havlíčkův Brod Dobrovského + 3 a Chotěbořská II

Rekonstrukce MS Havlíčkův Brod Dobrovského + 3 a Chotěbořská II

Rekonstrukce NTL plynovodů D 225, 160, 110mm v centru města o celkové délce 937m včetně 25ks domovních přípojek

Objednatel:                Gas Net s.r.o
Objem prací:              13 270 000,-Kč
Termín realizace:       05/2019 –11/2019

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice ul. Plzeňská II. etapa

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice ul. Plzeňská II. etapa

Jednalo se o rekonstrukci STL a NTL plynovodu D315, 225, 160, 90 v celkové délce 1 040 m včetně 41 ks domovních přípojek. Tyto byly ve většině případů přepojeny bez odstávek odběratelů.

Objednatel:                E.oN Česká republika s.r.o
Objem prací:              8 067 000,-Kč
Termín realizace:       05/2019 –9/2019

Rekonstrukce MS Choceň Záměstí + 3

Rekonstrukce MS Choceň Záměstí + 3

Jedná s rekonstrukci NTL plynovodu,  D 225, 160, 110 a 63mm v celkové délce 784 m včetně 35 ks přípojek.
Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              8 350 000,-Kč
Termín realizace:       03/2019 – 6/2019

Rekonstrukce MS Vrchlabí - Letná

Rekonstrukce MS Vrchlabí - Letná

Výstavba a z části rekonstrukce NTL plynovodu na STL plynovod D63 v celkové délce 567m  včetně 29 ks domovních  přípojek se zajištěním náhradního zásobování CNG plynem.

Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              6 690 000,-Kč
Termín realizace:       03/2019 – 6/2019

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice, ul. Plzeňská I. etapa

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice, ul. Plzeňská I. etapa

Výměna STL a NTL plynovodu D315, 160, 110mm v celkové délce 797 m včetně 25 ks domovních přípojek
Objednatel:           E.ON Česká republika s.r.o
Objem prací:         8 173 000,-Kč
Termín realizace:  08/2018 – 11/2018

Rekonstrukce MS Moravská Třebová Svitavská II. etapa

Rekonstrukce MS Moravská Třebová Svitavská II. etapa

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu D225 a D63 v celkové délce 330 m včetně 8 ks domovních přípojek.
Objednatel:                  Gas Net s.r.o
Objem prací:             5 174 000,-Kč
Termín realizace:         03/2019 –5/2019

 

Rekonstrukce MS Přelouč - B. Němcové I. a II. etapa

Rekonstrukce MS Přelouč - B. Němcové I. a II. etapa

Jednalo se o rekonstrukci NTL plynovodu D 63 v celkové délce 480 m včetně 29 ks domovních přípojek
Objednatel:             Gas Net s.r.o
Objem prací:           6 710 000,-Kč
Termín realizace:    08/2018 –11/2018

Rekonstrukce MS Ústí nad Orlicí - B. Němcové a Polní

Rekonstrukce MS Ústí nad Orlicí - B. Němcové a Polní

Rekonstrukce z NTL na STL plynovod D 110, 63mm v celkové délce 722m včetně 63 ks domovních přípojek
Objednatel:             Gas Net s.r.o
Objem prací:           11 340 000,-Kč
Termín realizace:    06/2018 –9/2018

Rekonstrukce VTL plynovodu Roudný

Rekonstrukce VTL plynovodu Roudný

Provedena výměna trasových uzávěrů VTL plynovodu DN 500, zbudován nový plynovod DN 100 se zajištěním náhradního zásobování pro výrobní provoz.
Objednatel:           Gas Net s.r.o
Objem prací:         8 613 000,-Kč
Termín realizace:  04/2018 –08/2018

Rekonstrukce MS Nové Město nad Metují – U Lípy + 2

Rekonstrukce MS Nové Město nad Metují – U Lípy + 2

Rekonstrukce STL plynovodu D63 v celkové délce 312 m včetně 41 ks domovních přípojek a obnovou komunikací.

Objednatel:             GasNet s.r.o.
Objem prací:           7 705 000,-Kč
Termín realizace:    04/2018 – 8/2018

Rekonstrukce STL plynovodu Hluboká nad Vltavou, ul. Pražská

Rekonstrukce STL plynovodu Hluboká nad Vltavou, ul. Pražská

Rekonstrukce STL plynovodů D 160, 90 a 63mm v celkové délce 542m včetně 24 ks domovních přípojek na dopravně zatížené komunikaci
Objednatel:             E.ON Česká republika s.r.o
Objem prací:           5 187 000,-Kč
Termín realizace:    07/2018 –9/2018

Rekonstrukce MS Chrudim Novoměstská a V Hliníkách

Rekonstrukce MS Chrudim Novoměstská a V Hliníkách

Rekonstrukce NTL plynovodů D 315, 225, 160, 110 a 90mm v celkové délce cca 521 m včetně 19 ks domovních přípojek.
Objednatel:             GasNet s.r.o.
Objem prací:           6 726 000,-Kč
Termín realizace:    01/2018 – 9/2018

Rekonstrukce MS Vrchlabí Dělnická - NTL + STL plynovod

Rekonstrukce MS Vrchlabí Dělnická - NTL + STL plynovod

Jde o rekonstrukci NTL a STL plynovodu D315, 225, 160, 63mm v celkové délce 1 105 m včetně 7 ks přípojek v koordinaci celkové opravy ulice.
Objednatel:             GasNet, s.r.o.
Objem prací:           11 390 000,-Kč
Termín realizace:    07/2017 – 8/2018

Rekonstrukce MS Chrudim ul. Česká a v Tejnecku

Rekonstrukce MS Chrudim ul. Česká a v Tejnecku

Jednalo se o výstavbu a rekonstrukci NTL plynovodu D160, 110 a 90mm v celkové délce 367m včetně 16 ks domovních přípojek.
Objednatel:             GasNet, s.r.o.
Objem prací:           4 900 000,-Kč
Termín realizace:    08/2017 – 10/2018

Rekonstrukce VTL plynovodu Těšovice – STS a Rekonstrukce VTL RS Hracholusky.

Rekonstrukce VTL plynovodu Těšovice – STS a Rekonstrukce VTL RS Hracholusky.

Rekonstrukce VTL plynovodu DN 200 a DN 100 v celkové délce 6 562m realizované výměnou potrubí ve třech úsecích. Součásti dodávky byla i rekonstrukce VTL regulační stanice Hracholusky.

Objednatel:                E.ON Česká republika s.r.o.
Objem prací:              30 350 000,-Kč
Termín realizace:      04/2017 – 09/2017

Rekonstrukce MS Choceň - Dr. Fikejze a Reko MS Choceň - Fügnerova

Rekonstrukce MS Choceň - Dr. Fikejze a Reko MS Choceň - Fügnerova

Rekonstrukce NTL plynovodu D 315,225,160 a110mm v celkové délce 468 m včetně 23 ks domovních přípojek

Objednatel:                Gas Net s.r.o.
Objem prací:              6 910 000,-Kč
Termín realizace:      05/2017 –10/2017

Rekonstrukce MS Vysoké Mýto Komenského STL a NTL

Rekonstrukce MS Vysoké Mýto Komenského STL a NTL

Jednalo se o rekonstrukci STL a NTL plynovodu D 225,160,110mm v celkové délce 788 m včetně 16 ks domovních přípojek.

Objednatel:                GasNet s.r.o.
Objem prací:              9 830 000,-Kč
Termín realizace:      05/2017 – 9/2017

Rekonstrukce MS Lázně Bělohrad - T.G. Masaryka

Rekonstrukce MS Lázně Bělohrad - T.G. Masaryka

Jedná se o rekonstrukci STL plynovodu D 110,63 v celkové délce 438 m včetně 17 ks domovních přípojek

Objednatel:                Gas Net s.r.o.
Objem prací:              4 890 000,-Kč
Termín realizace:      08/2017 – 10/2017

Rekonstrukce VTL plynovodu  Vápno - Humburky

Rekonstrukce VTL plynovodu Vápno - Humburky

Jedná se o rekonstrukci VTL plynovodu DN 500 – výřezy odvodňovačů a osazení nových trasových uzávěrů s použitím stoplovacího zařízení za plného tlaku a zajištěním náhradního zásobování zemním plynem.

Objednatel:                Gas Net s.r.o
Objem prací:              8 762 000,-Kč
Termín realizace:      02/2017 –08/2017
 

Rekonstrukce MS Nové Město nad Metují - Pod Vodojemem + 2

Rekonstrukce MS Nové Město nad Metují - Pod Vodojemem + 2

Rekonstrukce STL plynovodů D 63 v celkové délce cca 420 m včetně 35 ks domovních přípojek.

Objednatel:                GasNet s.r.o.  
Objem prací:              6 726 000,-Kč
Termín realizace:      02/2017 –8/2017

Rekonstrukce MS Svitavy - U stadionu +1

Rekonstrukce MS Svitavy - U stadionu +1

Výstavba a rekonstrukce NTL plynovodu D 225 a 160 v celkové délce 380 m  včetně 25 ks domovních  přípojek.

Objednatel:                GasNet, s.r.o.
Objem prací:              6 045 000,-Kč
Termín realizace:      04/2017 –6/2017

Rekonstrukce MS Litomyšl - Zahradní + 2

Rekonstrukce MS Litomyšl - Zahradní + 2

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu D 63 v celkové délce 433 m včetně 11 ks domovních přípojek.

Objednatel: Gas Net s.r.o
Objem prací: 3 870 000,-Kč
Termín realizace: 02/2017 – 05/2017

Rekonstrukce VTL plynovodů Stračovská Lhota – Hořice, Všestary – Stračovská Lhota a Semonice - Zaloňov

Rekonstrukce VTL plynovodů Stračovská Lhota – Hořice, Všestary – Stračovská Lhota a Semonice - Zaloňov

Jednalo se o opravy VTL plynovodů DN 500 spojené s výměnou trasových uzávěrů, výřezem armatur, zajištění přerušení průtoku a náhradním zásobováním zemním plynem.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 8 050 000,- Kč
Termín výstavby: 04/2016 – 08/2016

Rekonstrukce STL a NTL plynovodů Havlíčkův Brod - ul. Svatovojtěšská, Nad Rybníkem, P. Holého, Nuselská, Gottwaldovo nám., Dolní

Rekonstrukce STL a NTL plynovodů Havlíčkův Brod - ul. Svatovojtěšská, Nad Rybníkem, P. Holého, Nuselská, Gottwaldovo nám., Dolní

Jedná se o rekonstrukce STL a NTL plynovodů v centru Havl. Brodu za složitých dopravních podmínek. Potrubí v dimenzích PE dn 315, 225, 160, 110, 90 a 63mm bylo v celkové délce 2 160m a domovní přípojky v počtu 72ks.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 28 092 000,- Kč
Termín výstavby: 03/2016 – 11/2016

 

Rekonstrukce VTL Česká Třebová – změna koncepce

Rekonstrukce VTL Česká Třebová – změna koncepce

Rekonstrukce VTL plynovodu v celkové délce 484m, s přechodem železničního koridoru, úpravou armatu RS a změnou koncepce zásobování města zemním plynem.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 4 681 000,- Kč
Termín výstavby: 06/2016 – 10/2016

Rekonstrukce MS Chrudim v ul. Malecká, Dr. Jana Malíka, Fibichova, SNP, Jungmannovo nábřeží

Rekonstrukce MS Chrudim v ul. Malecká, Dr. Jana Malíka, Fibichova, SNP, Jungmannovo nábřeží

Jedná se o rekonstrukce STL a  NTL plynovodů několika ulic v Chrudimi.  Potrubí PE dn 315, 225, 160, 110, 90 a 63mm v celkové délce 2 160m a 72ks domovních přípojek.  Součástí byly a dva složité přechody Chrudimky v dimenzi 450mm.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 8 780 000,- Kč
Termín výstavby: 03/2016 – 11/2016

Rekonstrukce MS Česká Třebová ul. Kozlovská, Smetanova a STL propoj RS 2 a RS3

Rekonstrukce MS Česká Třebová ul. Kozlovská, Smetanova a STL propoj RS 2 a RS3

Jedná se o rekonstrukce NTL plynovodů PE dn 315, 225, 160, 90 a 63mm v celkové délce 1 325m včetně 14ks přípojek s několika přechody vodotečí a železničního koridoru.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 11 688 400,- Kč
Termín výstavby: 03/2016 – 10/2016

Rekonstrukce NTL plynovodů Č. Budějovice, ul. Budivojova, Staroměstská a Kubatova

Rekonstrukce NTL plynovodů Č. Budějovice, ul. Budivojova, Staroměstská a Kubatova

Jednalo se o rekonstrukci NTL plynovodu v dimenzích 315, 225, 160 a 110mm v celkové délce 1137m včetně 22ks domovních přípojek v husté městské zástavbě a s opravou komunikace. 

Objednatel: E.ON Česká republika.
Objem prací: 7 881 400,-Kč 
Termín realizace: 05/2016 - 10/2016

Rekonstrukce VTL Vysoké Mýto - Choceň

Rekonstrukce VTL Vysoké Mýto - Choceň

Rekonstrukce VTL plynovodu DN 200 v  délce 5 030m včetně úpravy technologie regulační stanice, výměny trasového uzávěru a podchodem silnice I.tř a říčky Loučné v zátopovém území.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 29 334 770,- Kč
Termín výstavby: 04/2015 – 10/2015

Rekonstrukce MS Česká Třebová - Ústecká

Rekonstrukce MS Česká Třebová - Ústecká

Oprava NTL plynovodu PE dn 315, 110, 90 a 63mm v délce 909m včetně 43ks přípojek ve vozovce I.tř. s vysokým dopravním zatížením a s obnovou této komunikace.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 16 257 000,- Kč
Termín výstavby: 04/2015 – 09/2015

Rekonstrukce NTL Choceň - Ruská

Rekonstrukce NTL Choceň - Ruská

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu PE dn 225 a 160mm v celkové délce 197m včetně 31ks přípojek spojené s celkovou obnovou komunikace.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 4 930 000,- Kč
Termín výstavby: 02/2015 – 08/2015

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice Jiráskovo nám. - Budivojova

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice Jiráskovo nám. - Budivojova

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu PE dn 225 a 160mm v celkové délce 197m včetně 31ks přípojek spojené s celkovou obnovou komunikace.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 4 930 000,- Kč
Termín výstavby: 02/2015 – 08/2015

Rekonstrukce MS Chrudim v ul. V Tejnecku, Na Valech, Hejdukova, Časlavská a Švermova

Rekonstrukce MS Chrudim v ul. V Tejnecku, Na Valech, Hejdukova, Časlavská a Švermova

Rekonstrukce NTL a STL plynovodů PE dn 315, 225, 160, 110, 90 a 63mm v celkové délce 1770m včetně 107ks přípojek a domovních instalací.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 22 975 000,- Kč
Termín výstavby: 04/2015 – 09/2015

Rekonstrukce STL, NTL Choceň ul. Ostrovní, Revoluční, U Koupaliště, Spojovací a Jana Žižky

Rekonstrukce STL, NTL Choceň ul. Ostrovní, Revoluční, U Koupaliště, Spojovací a Jana Žižky

Jedná se o rekonstrukce NTL a STL plynovodů PE dn 225, 160, 110 a 63 mm v celkové délce 1614m včetně 127ks přípojek spojené s celkovou obnovou ulic.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 21 426 000,- Kč
Termín výstavby: 03/2015 – 08/2015

Rekonstrukce NTL plynovodu Chotěboř Žitná I. a II. etapa

Rekonstrukce NTL plynovodu Chotěboř Žitná I. a II. etapa

Rekonstrukce NTL plynovodu PE dn 160 a 110 mm v celkové délce 469m včetně 51ks přípoje.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 6 214 000,- Kč
Termín výstavby: 04/2014 – 09/2014

Rekonstrukce NTL na STL plynovod České Budějovice sídliště Vltava ul. Jizerská a Krčínova

Rekonstrukce NTL na STL plynovod České Budějovice sídliště Vltava ul. Jizerská a Krčínova

Jedná se o rekonstrukci NTL na STL plynovod v dimenzích 225, 160 110 a 63mm v celkové délce 945m včetně 18ks domovních přípojek a přepojením panelových domů na sídlišti Vltava. 

Objednatel: E.ON Česká republika.
Objem prací: 4 396 000,-Kč 
Termín realizace: 07/2014 - 09/2014

Rekonstrukce MS Zlín Malenovice IV. – VI. etapa

Rekonstrukce MS Zlín Malenovice IV. – VI. etapa

Rekonstrukce NTL plynovodu převedením na STL PE dn 225, 110, 90 a 63mm v celkové délce 2650m včetně 144ks přípojek převážně metodou Relining.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 14 655 000,- Kč
Termín výstavby: 04/2014 – 09/2014 

Rekonstrukce MS Moravská Třebová ul. Josefská + 1

Rekonstrukce MS Moravská Třebová ul. Josefská + 1

Rekonstrukce NTL plynovodu PE dn 400, 225, 160 a 110 mm v celkové délce 475m včetně 38ks přípojek a celkovou obnovou povrchů.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 9 100 000,- Kč
Termín výstavby: 05/2014 – 09/2014

Rekonstrukce MS Choceň T.G. Masaryka

Rekonstrukce MS Choceň T.G. Masaryka

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu PE dn 225, 160 a 110 mm v celkové délce 344m včetně 30ks přípojek spojené s celkovou obnovou frekventované ulice.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 6 855 000,- Kč
Termín výstavby: 06/2014 – 09/2014

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice ul. Karla IV.

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice ul. Karla IV.

Rekonstrukce NTL plynovodu v centru Českých Budějovic v dimenzi 225, 160 a 90mm v celkové délce 351m včetně výměny 20ks domovních přípojek a potrubí pro kabelové optické sítě. 

Objednatel: E.ON Česká republika.
Objem prací: 5 106 000,-Kč 
Termín realizace: 02/2014 - 05/2014

Rekonstrukce MS Pardubice, ul. Macanova

Rekonstrukce MS Pardubice, ul. Macanova

Rekonstrukce NTL plynovodu PE dn 225, 160 a 110 mm v celkové délce 362m včetně 14ks přípojek a přepojení obytných domů.

Objednatel: RWE GasNet, s.r.o.
Objem prací: 3 550 000,- Kč
Termín výstavby: 03/2014 – 09/2014

Rekonstrukce NTL plynovodu Ústí nad Orlicí – ul. Lanškrounská

Rekonstrukce NTL plynovodu Ústí nad Orlicí – ul. Lanškrounská

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu v dimenzi PE dn 315 a 225mm v celkové délce 366m včetně 4ks domovních přípojek. 

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 4 048 000,-Kč
Termín realizace: 08/2013 – 11/2013

Rekonstrukce STL plynovodu  Březhrad

Rekonstrukce STL plynovodu Březhrad

Rekonstrukce NTL plynovodu výstavbou potrubí PE dn 63mm v celkové délce 2243m včetně 122ks domovních přípojek, převážně metodou Relining.

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 17 659 000,-Kč
Termín realizace: 02/2013 – 09/2013

Rekonstrukce NTL plynovodu  Choceň ul. Ruská

Rekonstrukce NTL plynovodu Choceň ul. Ruská

Rekonstrukce NTL plynovodu PE dn 315mm v celkové délce 285m včetně 33ks domovních přípojek.  

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 5 171 000,-Kč
Termín realizace: 03/2013 – 07/2013

Rekonstrukce NTL plynovodu Jihlava ul. Fügnerova

Rekonstrukce NTL plynovodu Jihlava ul. Fügnerova

Rekonstrukce NTL plynovodu: 
- převod na STL výstavbou potrubí PE dn 225, 160 a 63mm v celkové délce 1157m včetně 64ks domovních přípojek, převážně metodou Relining
- přetlakování stávajícího NTL plynovodu na STL plynovod PE dn 225,160, 110, 90, a 63mm v celkové délce 1496m včetně úpravy přípojek, HUP a domovních rozvodů. 

Objednatel: JMP Net s.r.o. Brno 
Objem prací: 12 750 000,-Kč
Termín realizace: 07/2012 – 08/2013

Rekonstrukce STL plynovodu Český Krumlov sídliště Vyšný – ul. Nádražní

Rekonstrukce STL plynovodu Český Krumlov sídliště Vyšný – ul. Nádražní

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu PE dn 225 a 90mm v celkové délce 577m včetně domovních přípojek. 

Objednatel: E.ON České Budějovice 
Objem prací: 5 763 000,-Kč
Termín realizace: 05/2013 – 07/2013

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice křižovatka ulic Rudolfovská a Nádražní

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice křižovatka ulic Rudolfovská a Nádražní

Rekonstrukce NTL plynovodu PE dn 400 a  315mm v celkové délce 180m. Stavba byla provedena v místě složitého dopravního uzlu, za náročných technických a časových podmínek.

Objednatel: E.ON České Budějovice 
Objem prací: 7 388 000,-Kč
Termín realizace: 04/2013 – 05/2013

Rekonstrukce MS NTL a STL plynovodu Chrudim ul. Dašická

Rekonstrukce MS NTL a STL plynovodu Chrudim ul. Dašická

Rekonstrukce NTL plynovodu v dimenzi D315, 90, 63mm v celkové délce 350m včetně rekonstrukce 9ks domovních přípojek.

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové
Objem prací: 2 850 000,-Kč
Termín realizace: 09/2012 – 10/2012

Rekonstrukce NTL plynovodu Hradec Králové ul. M. Hájka

Rekonstrukce NTL plynovodu Hradec Králové ul. M. Hájka

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu, D160 D110 a D63 v celkové délce 730m včetně 44ks přípojek. Část rekonstrukce byla provedena bezvýkopovou metodou berstlining.

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové
Objem prací: 7 030 000,-Kč
Termín realizace: 05/2012 – 09/2012

Rekonstrukce VTL plynovodu Žíteč

Rekonstrukce VTL plynovodu Žíteč

Rekonstrukce /přeložka/ VTL plynovodu, DN 150, v celkové délce 130m provedená metodou řízeného podvrtu. Přepojení provedeno za použití stoplovacího zařízení a by-passu.

Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o. 
Objem prací: 2 567 000,-Kč
Termín realizace: 07/2012 –09/2012

Rekonstrukce NTL plynovodu Lanškroun ul. Husova + 1

Rekonstrukce NTL plynovodu Lanškroun ul. Husova + 1

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu v dimenzi D225, v celkové délce 75m včetně rekonstrukce 4ks domovních přípojek.

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 1 036 600,-Kč
Termín realizace: 07/2012 – 09/2012

Rekonstrukce NTL plynovodu Chrudim ul. Malecká

Rekonstrukce NTL plynovodu Chrudim ul. Malecká

Rekonstrukce NTL plynovodu, D225, D160 D110, D90, v celkové délce 410m včetně rekonstrukce 18ks domovních přípojek.

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 5 123 000,-Kč
Termín realizace: 07/2012 – 09/2012

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice ul. Dobrovodská a Rudolfovská

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice ul. Dobrovodská a Rudolfovská

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu, D 400, 315, 160 v celkové délce 200m včetně 14ks domovních přípojek.

Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o. - České Budějovice 
Objem prací: 10 450 000,-Kč
Termín realizace: 4/2012 – 09/2012

Rekonstrukce MS NTL plynovodů Hradec Králové ul. Křižkovského, Za Škodovkou, Na Stružce, Kampelíkova

Rekonstrukce MS NTL plynovodů Hradec Králové ul. Křižkovského, Za Škodovkou, Na Stružce, Kampelíkova

Rekonstrukce NTL plynovodů,  D 110 v celkové délce 1215m  včetně 72ks domovních přípojek. Část rekonstrukce byla prováděna zatahováním metodou relining.

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové
Objem prací: 7 030 000,-Kč
Termín realizace: 04/2012 –08/2012

Rekonstrukce NTL plynovodu Lanškroun ul. Husova

Rekonstrukce NTL plynovodu Lanškroun ul. Husova

Rekonstrukce NTL plynovodu v dimenzi D225,160,125,110,90 v celkové délce 630 m včetně  rekonstrukce 14 ks domovních přípojek.

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 6 195 000,-Kč
Termín realizace: 03/2012 – 07/2012

Rekonstrukce NTL plynovodu Chrudim ul. Přemysla Otakara, Rooseveltova

Rekonstrukce NTL plynovodu Chrudim ul. Přemysla Otakara, Rooseveltova

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu v dimenzi D225, 160, 110 v celkové délce 380m včetně rekonstrukce 26 ks domovních přípojek

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 4 190 000,-Kč
Termín realizace: 06/2011 – 09/2011

Rekonstrukce NTL plynovodu Ústí nad Orlicí ul. Zborovská

Rekonstrukce NTL plynovodu Ústí nad Orlicí ul. Zborovská

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu, D225, 110, 90, 63 v celkové délce 580m včetně rekonstrukce 30 ks domovních přípojek

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 6 690 000,-Kč
Termín realizace: 06/2011 – 09/2011

Rekonstrukce NTL plynovodu Lanškroun ul. Olbrachtova

Rekonstrukce NTL plynovodu Lanškroun ul. Olbrachtova

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu, D 160 D110 D90 a D63 v celkové délce 530m včetně 22ks přípojek

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 4 053 000,-Kč
Termín realizace: 04/2011 – 07/2011

Rekonstrukce NTL, STL plynovodu a přípojek České Budějovice ul. Vrbenská, úsek Vlečka - Pekárny

Rekonstrukce NTL, STL plynovodu a přípojek České Budějovice ul. Vrbenská, úsek Vlečka - Pekárny

Jedná se o rekonstrukci NTL a STL plynovodu, D 315, v celkové délce 340m včetně 4 ks domovních přípojek

Objednatel: E.ON České Budějovice
Objem prací: 4 402 000,-Kč
Termín realizace: 05/2011 – 06/2011

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice ul. Vrbenská, úsek Vodní- vlečka

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu České Budějovice ul. Vrbenská, úsek Vodní- vlečka

Jedná se o rekonstrukci NTL a STL plynovodu, D 315 v celkové délce 260m včetně 3 ks domovních přípojek 

Objednatel: E.ON České Budějovice 
Objem prací: 5 929 000,-Kč
Termín realizace: 05/2011 – 06/2011

Rekonstrukce místní sítě Hradec Králové – ulice Za Škodovkou, Pražská Tř., VČP 01, E.F. Buriana

Rekonstrukce místní sítě Hradec Králové – ulice Za Škodovkou, Pražská Tř., VČP 01, E.F. Buriana

Jedná se o rekonstrukci NTL plynovodu D 225 v délce 224m a D 110 v délce 345m včetně 26 ks domovních přípojek

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 5 325 800,- Kč
Termín realizace: 03/2011 – 06/2011

STL plynovod České Budějovice – Voříškův Dvůr (SCONTO) – technologický propoj

STL plynovod České Budějovice – Voříškův Dvůr (SCONTO) – technologický propoj

Jedná se výstavbu STL plynovodu, D 160 v celkové délce 504 m včetně 1 ks domovní přípojky

Objednatel: E.ON České Budějovice
Objem prací: 2 213 000,-Kč
Termín realizace: 03/2011 – 06/2011 

Rekonstrukce NTL plynovodu Česká Třebová, ul. Na Splavě

Rekonstrukce NTL plynovodu Česká Třebová, ul. Na Splavě

Rekonstrukce NTL plynovodu v náročné městské aglomeraci v dimenzích 110, 90 a 63mm včetně výměny domovních přípojek. 

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové
Objem prací: 1 256 000,-Kč 
Termín realizace: 09/2010 - 10/2010

Metuje, Velké Poříčí – zvýšení ochrany opravou koryta v obci – přeložky VTL a STL plynovodů

Metuje, Velké Poříčí – zvýšení ochrany opravou koryta v obci – přeložky VTL a STL plynovodů

Přeložka VTL plynovodu DN 300 v délce 120m při plném provozním tlaku za použití stopplovacích technologií a přeložky STL plynovodů DN 80 a PE dn 63mm.

Objednatel: EUROVIA CS, a.s. Hradec Králové.
Objem prací: 2 655 000,-Kč 
Termín realizace: 08/2010 - 11/2010

Rekonstrukce NTL, STL plynovodu a přípojek České Budějovice ul. Dobrovodská úsek U Jeslí - Plynárenská

Rekonstrukce NTL, STL plynovodu a přípojek České Budějovice ul. Dobrovodská úsek U Jeslí - Plynárenská

Rekonstrukce STL, NTL plynovodů z materiálu PE dn 315mm a ocel dn 400 v délce 370m a úprava regulační stanice.

Objednatel: E.ON Česká republika.
Objem prací: 9 330 000,-Kč 
Termín realizace: 07/2010 - 11/2010

Rekonstrukce NTL, STL plynovodu a přípojek České Budějovice ul. Vrbenská, úsek Dobrovodská - Vodní

Rekonstrukce NTL, STL plynovodu a přípojek České Budějovice ul. Vrbenská, úsek Dobrovodská - Vodní

Rekonstrukce STL a NTL plynovodů z potrubí PE dn 315, 225 a 160mm v celkové délce 450m včetně výměny domovních přípojek. 

Objednatel: E.ON Česká republika.
Objem prací: 9 740 000,-Kč 
Termín realizace: 05/2010 - 09/2010

Rekonstrukce STL plynovodu Svitavy, ul. Olbrachtova, STL RS Hálkova

Rekonstrukce STL plynovodu Svitavy, ul. Olbrachtova, STL RS Hálkova

Rekonstrukce STL plynovodu v dimenzi 160mm a v délce 2 300m včetně rekonstrukce STL/NTL regulační stanice. 

Objednatel: VČP Net s.r.o Hradec Hrálové
Objem prací: 9 580 000,-Kč 
Termín realizace: 07/2010 - 09/2010

Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Zlín, ul. Čepkovská

Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Zlín, ul. Čepkovská

Rekonstrukce STL plynovodu z materiálu PE dn 63 v délce 675m bezvýkopovou metodou ,,relining" včetně výměny 28ks domovních přípojek. 

Objednatel: JMP Net s.r.o.
Objem prací: 3 190 000,-Kč 
Termín realizace: 05/2010 - 08/2010

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice ul. Pražská, úsek B. Smetany - Pekárenská

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice ul. Pražská, úsek B. Smetany - Pekárenská

Rekonstrukce NTL plynovodu v dimenzi 225mm v délce 500m včetně výměny domovních přípojek. 

Objednatel: E.ON Česká republika.
Objem prací: 4 844 000,-Kč 
Termín realizace: 10/2009 - 07/2010

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II

Rekonstrukce NTL plynovodu České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II

Rekonstrukce NTL plynovodu na náměstí v centru Českých Budějovic v dimenzi 160mm v délce 125m včetně výměny 6ks domovních přípojek a potrubí pro kabelové optické sítě. 

Objednatel: E.ON Česká republika.
Objem prací: 4 469 000,-Kč 
Termín realizace: 03/2010 - 04/2010

Rekonstrukce NTL plynovodu  Vysoké Mýto ul. Komenského

Rekonstrukce NTL plynovodu Vysoké Mýto ul. Komenského

Rekonstrukce NTL plynovodu, D 225, D 110,  D 63 v celkové délce 216 m  včetně domovních  přípojek.

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové
Objem prací: 1 387 900,-Kč
Termín realizace: 10/2009 – 11/2009

Rekonstrukce NTL plynovodu ul. Husova – Mariánské náměstí v Českých Budějovicích

Rekonstrukce NTL plynovodu, D 315, D 225, D 160, D 110, D 90, D 63 v celkové délce 114 m  včetně domovních  přípojek.

Objednatel:  E.ON Česká republika s.r.o.
Objem prací:  3 067 360,-Kč
Termín realizace:  10/2009 –11/2009

Rekonstrukce NTL plynovodu Svitavy ul. Mánesova

Rekonstrukce NTL plynovodu,  D 110,  D 63 v celkové délce 182 m  včetně 21 ks domovních  přípojek.

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové
Objem prací: 1 537 200,-Kč
Termín realizace: 08/2009 –9/2009

Rekonstrukce NTL plynovodu  Prostějov ul. Olomoucká II. Etapa, 1. část

Rekonstrukce NTL plynovodu Prostějov ul. Olomoucká II. Etapa, 1. část

Rekonstrukce NTL plynovodů,  D 160, D 110, D 90 a D 63 v celkové délce 3 880 m  včetně 193 ks domovních  přípojek 

Objednatel: JMP Net s.r.o. Brno
Objem prací: 33 475 400,-Kč
Termín realizace: 06/2009 –11/2009

Rekonstrukce NTL plynovodu  ul. Pod Lékárnou v Českých Budějovicích

Rekonstrukce NTL plynovodu ul. Pod Lékárnou v Českých Budějovicích

Rekonstrukce NTL plynovodu, D 225, D 160, D 110, D 90 v celkové délce 830 m  včetně domovních  přípojek.

Objednatel: E.ON Česká republika s.r.o.
Objem prací: 7 365 372,-Kč 
Termín realizace: 04/2009 –08/2009

Rekonstrukce NTL plynovodu  Lannova třída v Českých Budějovicích

Rekonstrukce NTL plynovodu Lannova třída v Českých Budějovicích

Rekonstrukce NTL plynovodu D 315, D 225, v celkové délce 280 m  včetně domovních  přípojek na pěší zóně

Objednatel: E.ON Česká republika s.r.o.
Objem prací: 6 813 000,-Kč 
Termín realizace: 04/2009 –07/2009

Rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 Čistá - Trutnov

Jedná se o rekonstrukci VTL plynovodu, DN 300 – výřezy odvodňovačů a rekonstrukce TU

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové
Objem prací: 2 093 700,-Kč
Termín realizace: 06/2009 –07/2009

Tlaková splašková kanalizace a ČOV Zbrašín, Hořany, Senkov

Tlaková splašková kanalizace a ČOV Zbrašín, Hořany, Senkov

Výstavba tlakové splaškové kanalizace z PE potrubí D 50 - 110mm v délce 8500m, ČOV a 200ks domovních čerpacích stanic.

Objednatel: Obec Zbrašín 
Objem prací: 32 300 000,-Kč 
Termín realizace: 08/2008 - 06/2009

Přeložka VTL plynovodu Borovany

Přeložka VTL plynovodu DN 200 včetně by-passu.

Objednatel: BS - Buildservis České Budějovice
Objem prací: 1 065 000,-Kč 
Termín realizace: 11/2008 - 12/2008

Rekonstrukce STL plynovodu Pardubice ul U Trojice II.etapa

Rekonstrukce STL plynovodu Pardubice ul U Trojice II.etapa

Rekontrukce STL plynovodu a přípojek metodou relining v délce cca 875m včetně zajištění náhradního zásobování odběratelů.

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 3 078 000,-Kč 
Termín realizace: 10/2008 - 11/2008

Rekonstruce VTL plynovodu Hradec Králové - Plotiště I.etapa

Rekonstruce VTL plynovodu Hradec Králové - Plotiště I.etapa

Rekonstruce TU a výřezy odvodňovačů na VTL plynovodu DN 300mm.

Objednatel: VČP Net s.r.o. Hradec Králové 
Objem prací: 3 300 000,-Kč 
Termín realizace: 09/2008 - 11/2008

Rekonstrukce NTL plynovodů Č. Budějovice - Suché Vrbné

Rekonstrukce NTL plynovodů Č. Budějovice - Suché Vrbné

Rekonstrukce NTL plynovodů v dimenzi 225 a 160mm v délce cca 2000m a výměna domovních přípojek v počtu 146ks.

Objednatel: E.ON Česká republika.
Objem prací: 20 666 000,-Kč 
Termín realizace: 06/2008 - 07/2009

Rekonstrukce STL a NTL plynovodů Č. Budějovice ul. A. Janouška

Rekonstrukce STL a NTL plynovodů Č. Budějovice ul. A. Janouška

Rekonstrukce STL a NTL plynovodů v dimenzi 315mm v délce 930m včetně výměny domovních přípojek. Součástí dodávky byly protlaky pod vodními toky /Malše/.

Objednatel: E.ON Česká republika.
Objem prací: 10 399 000,-Kč 
Termín realizace: 05/2008 - 08/2008

Rozšíření hydrantové požární vody Kaučuk a.s.

Rozšíření hydrantové požární vody Kaučuk a.s.

Sanace rozvodů požární vody z PE potrubí D400mm metodou relining.

Objednatel: Synthos Kralupy a.s.
Objem prací: 4 562 000,-Kč 
Termín realizace: 02/2008 - 05/2008

VTL, RS STL plynovody Brno Bosonohy

VTL, RS STL plynovody Brno Bosonohy

Jedná se o výstavbu RS, VTL a STL plynovodů + 40 domovních přípojek.

Objednatel: JMP Net s.r.o. Brno
Objem prací: 5 250 000,-Kč 
Termín realizace: 11/2007 - 5/2008

Výstavba horkovodních rozvodů v Hradci Králové

Výstavba horkovodních rozvodů v Hradci Králové

Vybudování horkovodních přípojek, předávacích stanic tepla a MaR v Hradci Králové pro novou výstavbu bytů.

Objednatel: IP Opatovice nad Labem
Objem prací: 2 351 000,- Kč
Termín výstavby: 05/2007 – 08/2007

Rekonstrukce hydrantové požární vody – sanace potrubí

Rekonstrukce hydrantové požární vody – sanace potrubí

Rekonstrukce vodovodního potrubí DN 600. Nahrazeno lPE potrubím dn 400 SDR 11, které bylo zataženo do stávajícího potrubí v délce cca 600 m.
Na potrubí byly nově vysazeny hydranty a vybudovány 3 armaturní šachty.

Objednatel: Kaučuk a.s.
Objem prací: 7 780 000,- Kč
Termín výstavby: 05/2007 – 11/2007

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu Blatná -  ul Nerudova

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu Blatná - ul Nerudova

Jedná se o rekonstrukci NTL a STL plynovodu D 225,160 v celkové délce 685 m včetně domovních přípojek

Objednatel: JčP České Budějovice
Objem prací: 2 951 000,- Kč
Termín výstavby: 06/2007 – 10/2007

Rekonstrukce NTL plynovodu ul H. Malířové, Machara, České Budějovice

Rekonstrukce NTL plynovodů D 110, 160 v celkové délce 220 m včetně domovních přípojek.

Objednatel: JčP České Budějovice
Objem prací: 3 660 800,- Kč
Termín výstavby: 05/2007 – 07/2007

Rekonstrukce NTL plynovodu  ul Šumavská, České Budějovice

Rekonstrukce NTL plynovodu ul Šumavská, České Budějovice

Rekonstrukce NTL plynovodu D 110, 160 v celkové délce 202 m včetně domovních přípojek.

Objednatel: JčP České Budějovice
Objem prací: 1 830 000,- Kč
Termín výstavby: 05/2007 – 08/2007

Rekonstrukce NTL plynovodu  ul. Novohradská České Budějovice

Rekonstrukce NTL plynovodu ul. Novohradská České Budějovice

Rekonstrukce NTL plynovodu včetně nového STL plynovodu a domovních přípojek.

Objednatel: JčP České Budějovice
Objem prací:  1 797 000,- Kč
Termín výstavby: 05/2007 – 07/2007

Rekonstrukce NTL plynovodu + přípojky RD ul. Pražská, U zvonu - Plzeň

Rekonstrukce NTL plynovodu + přípojky RD ul. Pražská, U zvonu - Plzeň

Jednalo se o rekonstrukci NTL plynovodu DN 225, 110 v celkové délce cca 278 m metodou zatahování Relining včetně domovních přípojek.

Objednatel: ZČP Plzeň
Objem prací: 2 121 000,- Kč
Termín výstavby: 08/2007 – 11/2007

Rekonstrukce NTL plynovodu + přípojky RD ul. U Hvězdárny, U Nemocnice

Rekonstrukce NTL plynovodu + přípojky RD ul. U Hvězdárny, U Nemocnice

Jednalo se o rekonstrukci NTL plynovodu DN 225, 110 v celkové délce cca 278 m metodou zatahování Relining včetně domovních přípojek.

Objednatel: ZČP Plzeň
Objem prací: 2 121 000,- Kč
Termín výstavby: 08/2007 – 11/2007

RMS STL Lanškroun – Dvorské Lány

RMS STL Lanškroun – Dvorské Lány

Jedná se o rekonstrukci STL plynovodu DN 90,160,225 v celkové délce cca 410 m včetně domovních přípojek.

Objednatel: VčP Hradec Králové
Objem prací: 3 127 000,- Kč
Termín výstavby: 07/2007 – 11/2007

Rekonstrukce 3ks TU DN 500 Zdechovice, Kozašice, Loděnice

Rekonstrukce 3ks TU DN 500 Zdechovice, Kozašice, Loděnice

Rekonstrukce 3ks VTL trasových uzávěrů DN 500.

Objednatel: VČP Hradec Králové
Objem prací: 9 490 750,- Kč
Termín výstavby: 02/2007 – 08/2007

Zainvestování zóny Benátská - STL plynovod

Zainvestování zóny Benátská - STL plynovod

Vybudování nové plynovodní sítě v celkové délce 920m v průmyslové zóně Litomyšl - Benátská.

Objednatel: Město Litomyšl
Objem prací: 1 368 000,- Kč
Termín výstavby: 10/2006 – 11/2006

Přetlakování NTL plynovodu Přelouč – Račanská, Libušina a Krokova

Přetlakování NTL plynovodu Přelouč – Račanská, Libušina a Krokova

Výstavba nového PE plynovodu a přetlakování stávajícího ocelového plynovodu DN 300 mm.

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové
Objem prací: 2 660 000,- Kč
Termín výstavby: 10/2006 – 11/2006

Výměna TU Horní Brusnice + OU Mostek

Výměna TU Horní Brusnice + OU Mostek

Rekonstrukce VTL trasového uzávěru DN 300 + výřezy armatur na rekonstruovaném plynovodu.

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové
Objem prací: 2 080 000,- Kč
Termín výstavby: 10/2006 – 11/2006

Rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek Pardubice – ul. Svobody

Rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek Pardubice – ul. Svobody

Rekonstrukce cca 530 m NTL plynovodu a 15 ks přípojek.

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové
Objem prací: 2 240 000,- Kč
Termín výstavby: 07/2006 – 09/2006

Relining – Kyjov, ulice Dobrovského

Relining – Kyjov, ulice Dobrovského

Zatažení plynovodu dn 90 mm do stávajícího potrubí na stavbě: Oprava úniku plynu Kyjov.

Objednatel: Montgas, a.s. Hodonín
Termín výstavby: 11/2006

Rekonstrukce STL plynovodu Hlinsko – ulice Adámkova

Rekonstrukce STL plynovodu Hlinsko – ulice Adámkova

Zatažení STL plynovodu dn 160 mm do stávajícího potrubí PE dn 225 mm.

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové
Objem prací: 785 000,- Kč
Termín výstavby: 07/2006 – 09/2006

Rekonstrukce VTL TU DN 300 – Vamberk

Výměna vysokotlakého trasového uzávěru se zajištěním náhradního zásobování a zhotovením vysokotlakého obtoku.

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové
Objem prací: 2 560 000,- Kč
Termín výstavby: 08/2006 – 09/2006

Oprava NTL plynovodních přípojek Lanškroun – ul. T. G. Masaryka

Výměna 56 ks přípojek včetně úprav domovní instalace.

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové
Objem prací: 2 490 000,- Kč
Termín výstavby: 07/2006 – 10/2006

Rekonstrukce NTL plynovodu Prostějov - ul. Plumlovská + 5 ulic

Rekonstrukce NTL plynovodu Prostějov - ul. Plumlovská + 5 ulic

Převod místní části na STL plynovod včetně rekostrukce domovních přípojek.

Objednatel: JMP a. s. Brno
Objem prací: 8 890 000,- Kč
Termín výstavby: 06/2006 - ­09/2006

Rekonstrukce NTL plynovodů Pardubice - ulice J. Palacha II. etapa

Rekonstrukce NTL plynovodů Pardubice - ulice J. Palacha II. etapa

Pokračování v rekonstrukci z roku 2005. Bylo zataženo metodou Relining cca 250m PE potrubí dn 125 do stávajícího plynovodu dn 150mm.

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové
Objem prací: 3 830 000,- Kč
Termín výstavby: 04/2006 - 06/2006

Loučovice - vodovod II.etapa

Loučovice - vodovod II.etapa

Montáž vodovodu z materiálu lPE D110 v délce 1050m.

Objednatel: 1.JVS a. s. České Budějovice
Objem prací: 650 000,- Kč
Termín výstavby: 06/2005 - 08/2006

STL plynovod Loučovice - Lipno nad Vltavou

STL plynovod Loučovice - Lipno nad Vltavou

Propojení obcí Loučovice a Lipno n. Vl. STL plynovodem z materiálu lPE D315 a D225 v náročném horském terénu ve složitých geologických podmínkách.

Objednatel: JČP a. s. České Budějovice
Objem prací: 24 000 000,- Kč
Termín výstavby: 09/2005 - 08/2006

Oprava NTL plynovodu a přípojek Svitavy - ul. Vítězná I.

Oprava NTL plynovodu a přípojek Svitavy - ul. Vítězná I.

Oprava plynovodu včetně 29ks domovních přípojek a dopojení domovních instalací.

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové
Objem prací: 1 650 000,- Kč
Termín výstavby: 09/2005 - 06/2006

STL plynovod Lipno nad Vltavou - Marina

STL plynovod Lipno nad Vltavou - Marina

Rozvod STL plynovodu po obci Lipno n. Vl. a rekreačním středisku Marina.

Objednatel: JČP a. s. České Budějovice a Obec Lipno nad Vltavou
Objem prací: 3 100 000,- Kč
Termín výstavby: 09/2005 - 12/2005

Rekonstrukce NTL plynovodů v ulicích J. Palacha a 17. listopadu v Pardubicích

Rekonstrukce NTL plynovodů v ulicích J. Palacha a 17. listopadu v Pardubicích

Rekonstrukce NTL plynovodu na hlavní třídě v Pardubicích za použití metody Relining.

Objednatel: VČP a.s. Hradec Králové 
Objem prací: 5 200 000,- Kč 
Termín výstavby: 08/2005 - 10/2005

STL plynovod Loučovice - PAVA

STL plynovod Loučovice - PAVA

Dopojení STL plynovodu pro objekty papíren v Loučovicích přes řeku Vltavu.

Objednatel: JČP a. s. České Budějovice
Objem prací: 2 500 000,- Kč
Termín výstavby: 05/2005 - 06/2005

Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Litomyšl, ul. Na Lánech

Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Litomyšl, ul. Na Lánech

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové
Objem prací: 2 710 000,- Kč
Termín výstavby: 05/2005 - 07/2005

Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Sokolov – ul. Mičurinova

Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Sokolov – ul. Mičurinova

Objednatel: ZČP a. s. Plzeň
Objem prací: 3 350 000,- Kč
Termín výstavby: 10/2004 - 11/2004

VTL plynovod DN 200 Vyšší Brod - Loučovice

VTL plynovod DN 200 Vyšší Brod - Loučovice

Výstavba VTL plynovodu DN 200 v náročných pohraničních pomínkách Šumavy.

Objednatel: JČP a. s. České Budějovice, VČP a. s. Hradec Králové.
Objem prací: 34 865 000,- Kč
Termín výstavby: 06/2004 - 12/2004

Rekonstrukce STL plynovodu Pardubice – ul. Palackého

Rekonstrukce STL plynovodu Pardubice – ul. Palackého

Zatažení potrubí d180 do stávajícího ocelového potrubí DN 200. 

Objednatel: VČP a.s. Hradec Králové 
Objem prací: 1 480 000,- Kč 
Termín výstavby: 09/2004 - 10/2004

VTL DN 150 plynovod a STL plynovod DN 500 Hradec Králové - Farářství

VTL DN 150 plynovod a STL plynovod DN 500 Hradec Králové - Farářství

Stavba nového VTL a STL přivaděče pro velkoodběratele, včetně přepojů bez přerušení dodávek.

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové 
Objem prací: 6 100 000,- Kč 
Termín výstavby: 06/2004 - 08/2004

Rekonstrukce plynovodů v Jičíně

Rekonstrukce plynovodů v Jičíně

Oprava plynovodů v centru Jičína v celkové délce cca 1050 m a 60 ks domovních přípojek z mat. lPE.

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové 
Objem prací: 6 900 000,- Kč 
Termín výstavby: 06/2004 - 08/2004

Plynofikace obce Dolní Dvořiště

Plynofikace obce Dolní Dvořiště

Kompletní plynofikace obce včetně 130ks domovních přípojek z mat lPE převážně bezvýkopovou technologií. 

Objednatel: Obec Dolní Dvořiště 
Objem prací: 5 650 000,- Kč 
Termín výstavby: 05/2004 - 09/2004

VTL plynovod Dolní Dvořiště – Horní Dvořiště - Vyšší Brod - Jih

VTL plynovod Dolní Dvořiště – Horní Dvořiště - Vyšší Brod - Jih

Výstavba VTL plynovodu DN 200 z potrubí firmy FUCHS s LPE izolací v délce 18,9 km v tlakové hladině PN 63.

Objednatel: JČP a.s České Budějovice p.Pilný 602 593 269 
Objem prací: 53.820.000 Kč 
Termín výstavby: 10/2003 - 08/2004

VTL plynovod DN 150 PN 40 a RS Vertex Litomyšl

VTL plynovod DN 150 PN 40 a RS Vertex Litomyšl

Stavba nového VTL a STL přivaděče pro velkoodběratele, včetně přepojů bez přerušení dodávek.

Objednatel: VČP a. s. Hradec Králové 
Objem prací: 8 300 000,- Kč 
Termín výstavby: 09/2003 - 11/2003

VTL plynovod Kaplice – Dolní Dvořiště

VTL plynovod Kaplice – Dolní Dvořiště

Výstavba VTL plynovodu DN 200 z potrubí firmy FUCHS s LPE izolací v délce 12,6 km v tlakové hladině PN 63 s regulační stanicí pro obec Dolní Dvořiště.

Objednatel: JČP a.s České Budějovice p.Pilný 602 593 269 
Objem prací: 35.550.000 Kč 
Termín výstavby: 05/2003 - 09/2003

Každoročně jsou prováděny rekonstrukce STL a NTL plynovodu včetně domovních přípojek v Brně

Objednatel: JMP a.s. Brno tel. 545 548 111 
Objem prací: 8 000 000,- - 10 000 000,- Kč ročně

Rekonstrukce STL plynovodu a oprava přípojek v Hradci Králové – Třebeš I. a II.

Rekonstrukce plynovodního řadu, přípojek a domovních instalací v rozsahu cca 250 domácností rodinných domů.

Objednatel: VČP a.s. Hradec Králové tel. 495 060 111 
Objem prací: 12.733.500 Kč 
Termín realizace: 09/2002 - 05/2003

Plynofikace obce Karlštejn

Plynofikace obce Karlštejn

Celá stavba obsahovala 12 km rozvodů v dimenzích D 160, 110, 90, 63, 50, 32, 25 z materiálu LPE 100 pro obec pod Karlštejn se světoznámým hradem. Jedna z větví řadu končila až ve Zlaté uličce pod hradem.

Objednatel: ČMP a.s. Praha ing. Bárta 235 094 411 
Objem prací: 14.400.000 Kč 
Termín realizace: 09/2002 - 05/2003

VTL plynovod Podolí II – Mirovice

VTL plynovod Podolí II – Mirovice

Výstavba VTL plynovodu DN 150 z potrubí firmy FUCHS s LPE izolací v délce 22 km. Celá stavba zajistila dodávku do 8 obcí v okrese Písek.

Objednatel: JČP a.s Č. Budějovice p.Pilný 602 593 269 
Objem prací: 45.000.000 Kč 
Termín výstavby: 01/2002 - 09/2002

VTL plynová přípojka, RS, STL a NTL plynovod Brno – ulice Kšírová

Hlavní částí stavby byla výstavba STL přivaděče z lPE v dimenzi D 500 v délce 1,1 km pro místní část Brna a výstavba regulační stanice včetně dopojení na VTL plynovod.

Objednatel: JMP a.s. Brno tel. 545 548 111 
Objem prací: 11.800.000 Kč 
Termín výstavby: 09/2001 - 08/2002

Plynofikace města Ledeč nad Sázavou

Celá stavba obsahovala 34 km rozvodů v dimenzích D 225, 160, 110, 90, 63, 50, 32, 25 z materiálu LPE 100 a LPE 80. Celá stavba zajistila dodávku plynu do 1.050 domácností.

Objednatel: ČMP a.s Praha ing.. Bárta 235 094 411 
Objem prací: 57.000.000 Kč 
Termín výstavby: 08/2000 - 07/2001

Úprava technologicko bezpečnostního propoje VTL plynovodu DN 300/40 Hevlín – Laa a.d. Thaja

Objednatel: JMP a.s. Brno tel. 545 548 111 
Objem prací: 17.825.000,- Kč 
Termín výstavby: 2000 - 2001

Plynofikace obce Bratčice

Kompletní plynofikace obce včetně domovních přípojek.

Objednatel: Sdružení obcí Ledečska - Leština u Světlé tel. 569 730 304 p. Uhlíř. 
Objem prací: 6 900 000,- Kč 
Termín výstavby: 6/2000 - 10/2000

VTL plynovod DN 150 a RS 1000 Kaňk

Objednatel: STP a.s Praha tel. 241 027 111 
Objem prací: 5 600 000,- Kč 
Termín výstavby: 5/2000 - 9/2000

Rehabilitace VTL plynovodu DN 150 – DN 300 Kroměříž

Celá stavba měla za úkol opravu VTL plynovodu v širokém rozsahu dimenzí z tlakové hladiny PN 25 na PN 40, včetně výměny všech trasových uzávěrů, výměny nevyhovujících úseků a kompletní strestesty na potrubí.

Objednatel: JMP a.s. Brno tel. 545 548 111 
Objem prací: 15.000.000 Kč 
Termín výstavby: 06/1999 - 06/2000

Rekonstrukce STL plynovodů v Jindřichově Hradci

Rekonstrukce plynovodu z materiálu lPE D 315mm s převodem NTL sítě na STL.

Objednatel: JČP a.s. České Budějovice tel. 387 707 111 
Objem prací: 8.200.000,- Kč 
Termín výstavby: 10/1998 -12/1999

VTL plynovod DN 150 PN 40 Stochov - Smečno

Výstavba VTL plynovodu DN 150 z potrubí firmy FUCHS s LPE izolací v délce 11 km.

Objednatel: STP a.s. Praha tel. 241 027 111 
Objem prací: 22.000.000 Kč 
Termín výstavby: 03/1998 - 12/1998

Provedena plynofikace těchto obcí a měst: Pacov, Bechyně, Lažiště Srnín včetně 275 ks domovních přípojek

Kompletní plynofikace obcí a městských částí převážně z materiálu lPE.

Objednatel: JČP a.s. Č. Budějovice tel. 387 707 111 
Objem prací: 7.800.000,- Kč 
Termín výstavby: 6/1997 - 12/1997

Plynofikace Avantgard a Balykši Kazachstán

Jednalo se o kompletně nové plynofikace sídliště ve dvousettisícovém městě Atyrau v Kazachstánu. Celá stavba byla realizována naší technikou a našimi pracovníky.

Objednatel: A. O. Atyrau, A. O. Oblgas 
Objem prací: 175.678.650 Kč 
Termín realizace: 04/1997 - 07/1999

Vodovod Kojandy – Sujunduk

Vodovod Kojandy – Sujunduk

Jednalo se o práci v západokazašské stepy v těžkých klimatických podmínkách. Jednalo se o 34 km vodovodu z PE trubek.

Objednatel: AO Ajdyn 
Objem prací: 34.500.000 Kč 
Termín realizace: 09/1997 - 12/1997

VTL plynovod DN 200 Velešín – Kaplice

Výstavba VTL plynovodu DN 200 a DN 100 z potrubí firmy FUCHS s LPE izolací v délce 11,5 km, včetně pěti regulačních stanic pro zásobování plynem okolních obcí.

Objednatel: JČP a. s. České Budějovice tel. 387 707 111 
Objem prací: 20.000.000 Kč 
Termín realizace: 05/1996 - 06/1997

VTL přípojka DN 100, RS 1200 m3, plynofikace obce Šanov včetně 160 domovních přípojek

Objednatel: OÚ Šanov tel.515 229 939 
Objem prací: 7.800.000,- Kč 
Termín realizace: 05/1996 - 10/1996

Rekonstrukce VTL plynovodu DN 600 na Podolském mostě přes řeku Vltavu

Rekonstrukce VTL plynovodu DN 600 na Podolském mostě přes řeku Vltavu

Celá stavba byla realizována ve spolupráci s horolezci ve výšce 50 metrů nad hladinou řeky Vltavy.

Objednatel: STP a. s. Praha tel. 241 027 111 
Objem prací: 4.500.000 Kč 
Termín realizace: 03 - 06/1995

Rekonstrukce VTL a STL plynovodu Podolí - Špitálka, která zahrnovala tyto objekty:

Rekonstrukce VTL a STL plynovodu Podolí - Špitálka, která zahrnovala tyto objekty:

a) výstavba VTL plynovodu DN 300/40 z potrubí firmy FUCHS s LPE izolací a cementovou bandáží v délce 4100 m 
b) výstavba regulační stanice o výkonu 100 000 m3/hod 
c) výstavba VTL plynovodu D 630 PN 4 z materiálu LPE 100 v celkové délce 1100 m 
d) rekonstrukce stávajícího plynovodu DN 500 v délce 800 m Celá stavba byla realizována v náročné městské aglomeraci v Brně, což vyžadovalo překonat velké množství složitých situací. Celá stavba zajistila bezpečnou dodávku plynu pro kotelnu, která zásobuje teplem cca. 45.000 domácností. 

Objednatel: JMP a. s. Brno tel. 545 548 111 
Objem prací: 159.000.000 Kč 
Termín realizace: 10/1995 - 03/1997

VTL plynovod DN 200 Dolní Třebonín - Velešín

Výstavba VTL plynovodu DN 200 z potrubí firmy FUCHS s LPE izolací v délce 4,4 km.

Objednatel: JČP a.s. České Budějovice tel. 387 707 111 
Objem prací: 9.978.000 Kč 
Termín realizace: 05/1995 - 01/1996

Výstavba VTL plynovodu DN 150 Dalečín - Věcov v délce 6000 m a dvou RS

Stavba VTL plynovodu v náročném terénu

Objednatel: JMP a.s. Brno, Tel. 545 548 111 
Objem prací: 8.500.000,- Kč 
Termín realizace: 10/1994 - 10/1995

Plynofikace obce Rozseč nad Kunštátem

Plynofikace v délce 5600 m včetně 240 ks domovních přípojek. VTL přípojka DN 100 v délce 2300 m , výstavba RS 1200 m3.

Objednatel: JMP a.s. Brno tel. 545 548 111 
Objem prací: 8.195.000,- Kč 
Termín realizace: 04/1994 - 10/1994

Rekonstrukce NTL části plynovodu v Brně

Rekonstrukce NTL části plynovodu v Brně

Objednatel: JMP a.s. Brno tel. 545 548 111 
Objem prací: 5.000.000,- Kč 
Termín realizace: 1993

VVTL a VTL plynovod Dolní Dunajovice - Hevlín

Výstavba VTL plynovodu DN 300 z potrubí firmy FUCHS s LPE izolací v délce 23 km. 

Objednatel: JMP a.s. Brno tel. 545 548 111 
Objem prací: 32.400.000 Kč 
Termín realizace: 1993