Výstavba inženýrských sítí

Materiály

 

Materiály pro výstavbu plynovodů

Divize výstavby plynovodů pro zajištění svých staveb používá materiály z certifikovaných oblastí. Zejména jsou to tyto materiály:

Pro výstavbu z plastu:

Plastové potrubí:

Plastové armatury:

Přechody plast-ocel:

Pro výstavbu z oceli:

Ocelové potrubí:

Ocelové armatury:

Regulace a měření:

Ostatní dodavatele: