Výstavba inženýrských sítí

Certifikáty a oprávnění

Oprávnění ev. č. 3359/6/04/PZ-M-III, V, VI

vydané ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění na základě prověření odborné způsobilosti dne 24. září 2004.

 

Certifikát GAS

CERTIFIKÁT číslo: 0401/2019
Organizac: Kubík a.s.
Sídlo: U Prašné brány 1090/2, 11 21 Praha 1
IČ: 259 28 082
Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Nespěšný

Certifikace organizace byla provedena pro činnost na plynárenských zařízení podle TPG 923 01:2015 v rozsahu:

G-S4, P3, N: Montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli v otevřených výkopech o světlostech bez omezení a s přetlakem do max. 40 bar; montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení; bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu bez následné výplně meziprostoru o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení.

Organizace byla zaregistrována v registračním systému GAS s.r.o.
Platnost certifikátu do: 22. března 2025

V Praze dne: 22. března 2019

 

Propůjčení značky kvality

Propůjčení práva k používání "Značky kvality certifikované organizace" k Certifikátu číslo 0401/2019.

V Plzni dne: 22. března 2019

 

ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 3834 - 2:2006

TÜV SÜD Czech - CERTIFIKAČNÍ ORGÁN systémů managementu č.3053 TÜV SÜD Czech s.r.o. potvrzuje, že společnost 
Kubík a.s.
U Prašné brány 1090/2
CZ - 111 21 Praha 1
IČ: 259 28 082

Provozovna: Divize VIS, Kornice 37, 570 01 Litomyšl

zavedla a používá systém managementu kvality v oboru:

  • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
  • výstavba, opravy a zkoušky vodovodních a kanalizačních sítí a produktovodů

Na základě vykonaného auditu, zpráva č. 11.508.120 bylo prokázáno splnění požadavků normy 
ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s  
ČSN EN ISO 3834 - 2:2006.

Tento certifikát je platný do: 13.03.2020
Registrační číslo certifikátu 10.618.359, revize č.1
Tento certifikát je revizí certifikátu 10.618.359, který byl vydán 29.03.2017

V Praze, 12.03.2018

 

ČSN EN ISO 14001:2016

ÜV SÜD Czech - CERTIFIKAČNÍ ORGÁN systémů enviromentálního managementu č.3053 potvrzuje, že společnost

Kubík a.s.
U Prašné brány 1090/2
CZ - 111 21 Praha 1
Divize VIS
IČ: 259 28 082

Provozovna: Divize VIS, Kornice 37, 570 01 Litomyšl 

zavedla a používá systém enviromentálního managementu v oboru:

  • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
  • výstavba, opravy a zkoušky vodovodních a kanalizačních sítí a produktovodů

Na základě vykonaného auditu, správa č. 11.508.120 bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016

Tento certifikát je platný od 19.3.2018 do 19.03.2021

Registrační číslo certifikátu 11.508.030

V Praze, 12.03.2018

 

ČSN OHSAS 18001:2008

TÜV SÜD Czech - CERTIFIKAČNÍ ORGÁN systémů managementu č. 3053 potvrzuje, že 

Kubík a.s.
U Prašné brány 1090/2
CZ - 111 21 Praha 1
Divize VIS
IČ: 259 28 082

Provozovna: Divize VIS, Kornice 37, 570 01 Litomyšl 

zavedla a používá systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru

  • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
  • výstavba, opravy a zkoušky vodovodních a kanalizačních sítí a produktovodů

Na základě vykonaného auditu, zpráva č. 11.508.120 bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008

Tento certifikát je platný od 19.6.2018  do 19.03.2021
Registrační číslo certifikátu 11.508.037

V Praze, 12.03.2018

 

CERTIFIKÁT VYJIMEČNOSTI

TÜV SÜD Czech propůjčuje CERTIFIKÁT VYJIMEČNOSTI organizaci

Kubík a.s. 
U Prašné brány 1090/2 
CZ - 111 21 Praha 1 
IČ: 25928082

a osvědčuje, že byl zaveden a je používán systém řízení v souladu s požadavky

EN ISO 14001, OHSAS 18001,  EN ISO 90001 + EN ISO 3834 pro obor: 

  • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 
  • výstavba, opravy a zkoušky vodovodních a kanalizačních sítí a produktovodů

V Praze 25.8.2011