Výstavba inženýrských sítí

Historie

Společnost Kubík a.s. se sídlem v Praze a střediskem Litomyšl ve východních Čechách byla založena v roce 1990 a zabývá se stavební činností v oblasti inženýrských sítí a obchodní činností v oblasti potravinářství.

Během více jak dvaceti pěti let působení jsme postavili více než 300 staveb, ke kterým přistupujeme s důsledností a důrazem především na kvalitu použitých materiálů a jejich zpracování. Abychom byli schopni plnit i ta nejpřísnější kritéria týkající se kvality odvedené práce, používáme výhradně atestované a odzkoušené materiály a dbáme na vysokou kvalifikaci našich zaměstnanců. V průběhu roku 2001 a 2002 jsme v naší firmě zavedli systém jakosti dle ČSN EN 9001:2001. V červnu 2002 byl systém jakosti certifikován firmou ITI TüV. Na začátku roku 2004 se naše společnost přihlásila k certifikaci GAS a tento audit byl úspěšně proveden firmou GAS s.r.o. v říjnu 2004. Těmito společnostmi je pravidelně kontrolována kvalita naší práce.

Pro veškeré stavební a montážní práce jsme vybaveni vlastní technikou a zařízením, což nám umožňuje realizovat všechna technická řešení vyplývající z projektu každé stavby vlastními silami. Z tohoto důvodu jsme také oslovováni při realizaci staveb, které vyžadují netradiční a mnohdy do té doby nevyzkoušené řešení technické situace stavby. Jedná se například o svařování polyetylenu velkých průměrů D 500 a D 630 anebo práce v obtížném terénu jako jsou mosty a další přechody řek. Se subdodavateli spolupracujeme při dodávce technologických celků, např. regulačních stanic plynu.

Naše aktivity nejsou zaměřeny pouze na Českou republiku. Od roku 1993, kdy jsme se subdodavatelsky podíleli na montáži ocelového plynovodu v Kazachstánu, jsme rozšířili svou působnost i do dalších míst této země. V roce 1997 jsme už jako generální dodavatel plynofikovali městskou část Avangard ve městě Atyrau na břehu Kaspického moře, kde jsme prosadili a použili v plném rozsahu PE potrubí. Dále jsme postavili 37 km vodovodu z PE trub v západokazašské stepi vzdálené 500 km od civilizace v extrémních klimatických podmínkách s rozdílem teplot až 60°C. V roce 1998 jsme pokračovali v plynofikaci dvousettisícového Atyrau výstavbou vysokotlakého a středotlakého plynovodu městské části Balykši. V tomto městě jsme také iniciovali a spoluzaložili plynárenskou distribuční společnost, zabývající se nákupem a prodejem plynu, provozováním, údržbou a rozšiřováním stávajících a nově vybudovaných plynovodních sítí. V této společnosti jsme majoritními vlastníky. V Republice Kazachstán máme své stálé firemní zastoupení, vedené naším pracovníkem.

V současné době pracujeme na výstavbě a rekonstrucích NTL, STL a VTL plynovodů jak pro naše velké energetické společnosti skupiny Innogy a E.ON Česká republika tak pro jednotlivé obce a průmyslové podniky. 

V těchto několika větách jsme se Vám pokusili stručně přiblížit naši společnost a její filosofii, která je založena především na neustálém rozvoji a kladení nových cílů, protože si myslíme, že pouze tak může pracovat dynamická firma, která hodlá mít uplatnění nejen dnes a v České republice, ale i v budoucnu a v Evropě.