Výstavba inženýrských sítí

Nabídka

Nabízíme tyto služby

 • v oblasti plynárenství
  stavby, rekonstrukce a opravy vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů z materiálů ocel a lPE, regulační stanice a tlakové stanice
 • zhotovení domovních přípojek plynu
 • opravy produktovodů
 • vodovody a kanalizace
  stavby a opravy vodovodů
  stavby tlakových a spádových kanalizací
  ČOV a čerpací stanice
 • monitoring potrubí
 • náhradní zásobování zemním plynem z mobilního zásobníku CNG
  Prospekt CNG zásobníku, kalkulace CNG zásobníku
 • přechodné uzavírání potrubí /balónování/
 • relining (viz. níže)
 • svářečské práce materiálů:
  ocel, měď
  lPE, PP metodou elektro a na tupo do průměru 630mm
 • zemní práce
 • protlaky
 • tryskání ocelových konstrukcí (mobilní)
 • rozvody elektrických sítí

 

Bezvýkopová metoda Relining

1. Relining

V současné době firma rozšířila nabídku činností při výstavbě a rekonstrukcích venkovních trubních rozvodů o bezvýkopovou technologii RELINING. Tato rychlá metoda spočívá v osazení plastového potrubí menšího průměru do stávajícího poškozeného trubního systému. Užívá se s výhodou u sanací potrubí:

 • která jsou kapacitně předimenzovaná
 • při přechodu plynovodu na vyšší tlak
 • při zvýšení průtočného množství v hladkém potrubí lPE

2. Postup

 • opravované potrubí se odstaví a ve spolupráci s provozovatelem se odstraní armatury, kolizní místa (tvarovky, navrtávky, vysazené odbočky) a ostré změny směru.
 • Vzniklé úseky se zkontrolují, vyčistí a vytřou opakovaným protažením škrabkami a kartáči.
 • Provede se kontrola sanovaného potrubí kamerou včetně videozáznamu.
 • Kalibrace potrubí a protažení kontrolního kusu potrubí
 • Vlastní zatažení nového potrubí zařízením BAGELA RW 4002 s přednastavenou tažnou silou dle výpočtu na max. dovolené napětí použitého materiálu (dle ČSN EN) a o průběhu je proveden automatický záznam.
 • O průběhu celého procesu celého procesu pracovníci vyhotovují kontrolní záznam.

3. Materiál

V závislosti na dimenzích rekonstruovaného a zatahovaného potrubí a na stavu povrchu lze pro tento druh sanace použít jak běžné trubní materiály tak materiály se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození pláště. K těmto materiálům patří například výrobky těchto firem:
VAWIN: TS PIPE
GEREX: EGEPLAST SLM 2.0
PIPE-LIFE: ROBUST PIPE 

5. Kontakty

V případě zájmu o podrobnější informace nás můžete kontaktovat na této adrese:
KUBÍK a.s., Kornice 37, 570 01 Litomyšl
Tel.: 461 615 811,
Fax: 461 615 512
E-mail: pripravavyroby@kubik.cz
Ing. Jaroslav Nespěšný – vedoucí výroby
Tel.: 602 466 981