Financování projektu FVE Kubík a.s.

Název projektu: FVE Kubík a.s.

Číslo projektu:   CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007154

Popis projektu:  Projekt "FVE Kubík a.s." je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 46,36 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Soubory ke stažení: