Oznámení o uzavření obchodu potravin Kubík, Smetanovo náměstí

V Litomyšli dne 28. 7. 2020

Vážení,

považujeme za důležité Vás informovat o aktuální situaci na prodejně Supermarket Kubík v Litomyšli (Smetanovo náměstí čp.71), kde byl v pátek 24.7.2020 potvrzen pozitivní test na COVID 19 u 2 našich zaměstnanců.

Na tuto skutečnost jsme neprodleně reagovali v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích (dále jen KHS) uzavřením celé prodejny a provedením dalších doporučených kroků:

  1. v neděli 26.7.2020 byli hromadně testováni všichni zaměstnanci i brigádníci ze Supermarketu Kubík, z nich bylo 27. 7. 2020 potvrzeno dalších 5 pozitivních případů.
  1. rovněž byli 26.7.2020 otestováni někteří zaměstnanci z vedení společnosti Kubík a.s. v Litomyšli, kteří byli v užším styku se zaměstnanci Supermarketu – celkem 20 osob a všichni testovaní mají výsledek testu negativní. Můžeme konstatovat, že nedošlo k přenosu viru na další pracoviště a další prodejny firmy Kubík.
  1. po domluvě s KHS v nejbližších dnech podstoupí test i všichni zbývající zaměstnanci z centrály Kubík a.s. v Litomyšli, vč. účetního a technického oddělení. V tomto případě se jedná o krok zcela preventivní, nad rámec doporučení KHS.
  1. na Supermarketu Kubík v Litomyšli probíhá dnes v úterý 28. 7. kompletní dezinfekce specializovanou firmou DDD Řehůřek technologií zmlžování za studena (fogování) a ve dnech 30. a 31.7. bude probíhat generální hloubkový úklid. Po zahájení provozu Supermarketu v Litomyšli (o jehož datu budeme s předstihem veřejnost informovat), budeme i nadále dodržovat nadstandardní hygienická opatření.

Velmi dobrou zprávou je, že všechny pozitivní případy jsou buď zcela bez příznaků nebo s velmi lehkým průběhem.

Vzhledem k zhoršující se situaci v celé zemi jsme rovněž přijali další hygienická opatření nad rámec již doporučených.

Věříme, že díky provedeným opatřením tuto situaci dobře zvládneme.

Ing. Martin Kubík
předseda představenstva
Kubík a.s.

 

 

 

Soubory ke stažení: