Pec pod Sněžkou

Architektonická soutěž, kterou naše společnost Kubík a.s. uspořádala v roce 2012, měla za cíl nalézt architektonický ateliér, se kterým budeme při realizaci našeho záměru Apartmány Svatého Vavřince spolupracovat. Hned od začátku jsme věděli, že vzhledem k výjimečnosti lokality a výjimečnosti zadání nemůžeme postupovat jinak, než hledat kvalitní, nadčasovou architekturu. Rozhodli jsme se upřednostnit kvalitu před hledáním nejlevnějšího řešení.

Architektonická soutěž byla vyzvaná a dvoukolová. Ke spolupráci jsme vyzvali devět předních architektonických atelierů. Vyzváni byli A1 Architects, Opočenský Valouch architekti, Petr Hájek architekti, Projektil architekti, Fránek Architects, DaM, Kamil Mrva Architects, Sporadical, Mjölk architekti.

V soutěžní komisi zasedli architekti Adam Gebrian a Antonín Novák a dále starosta Peci pod Sněžkou pan Alan Tomášek, Miroslava Kubíková a Ing. Martin Kubík. Předsedou komise byl zvolen Ing. arch. Josef Pleskot.

Do druhého kola soutěže postoupilo pět soutěžních návrhů a z nich komise jako nejvhodnější doporučila soutěžní návrh architektonické kanceláře ov-a (Opočenský Valouch architekti), se kterým jsme následně vypracovali projekt pro územní řízení, stavební řízení i projekt prováděcí. O kvalitě výsledku několikaleté práce jsme přesvědčeni, nicméně v konečném důsledku ji musíte posoudit Vy sami.